< Prev Next >
- island of Pantelleria,  coastal small lake of Ondines....- isola di Pantelleria, laghetto costiero delle Ondine
- island of Pantelleria, coastal small lake of Ondines....- isola di Pantelleria, laghetto costiero delle Ondine
Filename: g018276.jpg
Copyright